Anmälan/ändring om registrering av dricksvattenanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om din anläggning uppfyller något av följande kriterier ska anläggningen registreras av miljö- och byggförvaltningen:

  • Din anläggning levererar vatten, är en livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, livsmedelsproduktion, café eller offentlig verksamhet, till exempel skola eller vårdhem.
  • Din anläggning är en kommersiell verksamhet, till exempel hotell eller uthyrning av stugor.
  • Din anläggning producerar 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller mer eller om minst 50 personer förses med dricksvatten.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa