Ansökan om förhandsbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förhandsbesked söker du för en byggnad som normalt kräver bygglov och där det inte finns en detaljplan som styr byggandet. Du får ett beslut från miljö- och byggnämnden som säger om platsen är lämplig för det du tänker bygga.  Ett positivt förhandsbesked gäller i två år och ger dig större trygghet att ta fram ritningar och dokument för en bygglovsansökan.

För den här ansökan krävs att du har e-legitimation och att du bifogar en karta som beskriver ditt planerade bygge.

Om du inte har möjlighet att fylla i ansökan via e-tjänsten, kontakta miljö- och byggförvaltningen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa