Beställning av nybyggnadskarta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nybyggnadskarta är obligatoriskt kartunderlag till situationsplanen när du ansöker om bygglov för nybyggnad av en- eller flerbostadshus, fritidshus, kontor, industri och dylikt.

Nybyggnadskartan redovisar befintlig bebyggelse, fastighetsgränser, gällande planer och byggnadsreglerande bestämmelser.

Kartan redovisas i skala 1:500.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa