Utdelningsadress på landsbygden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sedan en tid är det beslutat att alla bostäder på landsbygden skall ha en unik utdelningsadress. Vi vill därför att ni lämnar förslag till adress på ert nya hus.

Adressen skall bestå av by eller traktnamn åtföljt av ett gårds- eller husnamn, samt ett nummer. Fritidshus i grupp numreras företrädesvis. Saknas gårds- eller husnamn får ni föreslå en egen adress som är unik för ert hus.

Namnet får dock inte bygga på ett personnamn.

Om ni själv inte föreslår något namn så kommer vi att sätta ett nummer. Eftersom den adress ni föreslår måste vara unik för er ”by” ber vi att ni anger minst två alternativ. Ett tips kan vara att diskutera med grannarna hur de tänkt när de satt sina adresser.

Är det något ni undrar över så maila miljobygg@vaggeryd.se eller ring 0370-67 80 00
 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa