Anmälan - ej bygglovspliktiga åtgärder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du söka om ej bygglovspliktiga åtgärder.

Exempelvis: Attefallstillbyggnad, Attefallsbyggnad, rivning av en byggnad eller en del av en byggnad, ändring av en byggnads bärande konstruktion, installation eller väsentlig ändring av VA i en byggnad eller inom en tomt, ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet, nybyggnad eller väsentligt ändring av ett vindkraftverk, ändring av en komplementbyggnad till ett komplementbostadshus, tillbyggnad med takkupor, inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

För att lämna in ett komplett ärende så ska handlingarna som finns under fliken bilagor vara bifogade med ansökan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa