Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du söka om bygglov, rivningslov eller marklov.

Exempelvis: Nybyggnad av enbostadshus, nybyggnad av garage, tillbyggnad, fasadändring, rivning av byggnad inom detaljplanelagt område, marklov för att höja eller sänka marknivån inom detaljplanelagt område.

För att lämna in ett komplett ärende så ska handlingarna som finns under fliken bilagor vara bifogade med ansökan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa