Servisanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan utgör underlag för anläggningsavgiften för anslutning till kommunalt VA. Observera att ärendet inte kan handläggas vidare innan servisanmälan har inkommit
till tekniska kontoret.
När förbindelsepunkten är upprättad, dvs. den punkt där fastigheten ansluter till det allmänna (kommunala) vatten- och avloppsnätet, sker anvisning av
förbindelsepunktens läge. En karta med förbindelsepunktens läge skickas till den utdelningsadress som angetts i anmälan och därefter faktureras anläggningsavgiften. I
samband med anvisningen skickas även information och riktlinjer gällande VA-anslutningen.
Anslutning till den kommunala Va-anläggningen får ske först efter att förbindelsepunkten är anvisad och att anläggningsavgiften är betald.

Tekniska kontoret och VA-enheten nås under kontorstid via e-post till tekniska@vaggeryd.se eller genom kommunens växel på telefon 0370-67 80 00. Ange ditt ärende
till receptionisten.
 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa