Klagomål

LÄS MER

Har din granne en ovårdad tomt, en fallfärdig byggnad eller annan olägenhet så kan du anmäla detta till kommunen.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa