Anmälan om ny föreståndare för hantering av brandfarliga varor eller explosiva varor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kompetens, arbetsuppgifter och befogenheter
En föreståndare skall vara lämplig för uppgiften samt ha goda kunskaper om, och god erfarenhet av, de varor som hanteras
och den verksamhet som hanteringen ingår i.

Föreståndaren ansvarar för att hanteringen bedrivs enligt gällande föreskrifter och villkor.
En tillståndshavare ska se till att föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att de skall kunna
fullgöra detta ansvar.

Utbildningsbevis, diplom eller liknande ska inlämnas för att säkerställa att föreståndaren har de kunskaper som krävs.
 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa