Ansökan/anmälan om installation av värmepumpsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En situationsplan ska bifogas till ansökan/anmälan, den ska innehålla följande:

  • Tänkt placering av kollektorslang/borrhål.
  • Vattentäkter, enskilda avloppsanläggningar och energibrunnar inom 50 meter från anläggningen.
  • Vattendrag, sjöar, diken inom 50 meter från anläggningen.
  • Plats där vattnet från borrningen kommer att infiltreras samt godkännande från markägaren.

Anmälan/ansökan om tillstånd ska lämnas in i god tid före beräknad arbetsstart.
Avgift tas ut för handläggning av ansökan/anmälan enligt taxa som fastställts i kommunfullmäktige
 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa