Ansökan nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

- 2 kap 27 § i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur.

Grundregeln vid hantering av självdött eller avlivat hästdjur är att det ska skickas till en steriliseringsanläggning eller förbränningsanläggning. Undantag från dessa bestämmelser kan medges för själv döda eller avlivade hästdjur

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa