Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du göra anmälan för:

  • ny verksamhet
  • ändring av befintlig verksamhet till anmälningspliktig verksamhet
  • ändring av befintlig anmälningspliktig verksamhet
  • anmälningspliktig ändring av tillståndspliktig verksamhet
  • ägarbyte 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa