Anmälan om ändrad verksamhetsutövare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du övertar en verksamhet som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt miljöbalken behöver de ändrade förhållandena meddelas till Miljö- och byggnämnden.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa