Ansökan om dispens för glesare slamtömning av sluten tank, slamavskiljare och minireningsverk

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du har en godkänd avloppsanläggning kan du få längre tid mellan hämtningarna för till exempel:

  • sluten tank i en- och tvåpersonershushåll med små mängder avloppsvatten.
  • slam från slamavskiljare och minireningsverk om det gäller små mängder slam.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa