Anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är livsmedelsföretagare måste skicka in en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet till miljö- byggförvaltningen. Det gäller även dig som tar över en redan registrerad verksamhet. Om din verksamhet ska byta ägare eller upphöra ska du anmäla även det. Som verksamhetsutövare är det också ditt ansvar att se till att livsmedelslagstiftningen följs inom din verksamhet.

Du ska göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen om livsmedelsverksamheten byter ägare eller organisationsnummer. Det är verksamheten som ska anmälas och registreras, inte lokalen. Det betyder att du som tar över en verksamhet måste anmäla det till miljöförvaltningen så att den kan registreras, precis som om det vore en ny anläggning och verksamhet. Detta gäller alltså även om verksamheten tidigare varit godkänd eller registrerad.

Om lokalen tidigare varit godkänd/registrerad kan du ta reda på vilken verksamhet som tidigare bedrivits i lokalen och ta del av resultaten från den senaste livsmedelsinspektionen.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa